ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τομείς δραστηριοποίησης

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τομείς δραστηριοποίησης

Εμπορικό Δίκαιο - Εταιρικά Ζητήματα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα εταιριών και αναλαμβάνουμε την νομική υποστήριξη των εντολέων μας από το πρώτο στάδιο της σύστασης του νομικού προσώπου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, μέχρι και την λύση και εκκαθάριση. Υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των εντολέων μας τόσο στις ενδοεταιρικές τους σχέσεις όσο και στις συναλλαγές τους με τρίτους.

Δραστηριοποιούμαστε σε θέματα επεξεργασίας και σύναψης συμβάσεων, εθνικών και διεθνών μεταφορών, αθέμιτου ανταγωνισμού, ασφαλιστικού δικαίου, δικαίου αξιογράφων, εμπορικής αντιπροσωπείας/αποκλειστικής διανομής και πτωχευτικού δικαίου, διαθέτοντας σημαντική διεθνή εμπειρία και σε υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Ασφαλιστικό Δίκαιο - Αυτοκινητα

Δραστηριοποιούμαστε από το 1985 στον τομέα είσπραξης αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα και κάθε είδους ασφαλιστικές καλύψεις, εκπροσωπώντας ιδιώτες αλλά και ασφαλιστικές εταιρίες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη και συμβουλή σε όλα τα θέματα ασφαλιστικής καλύψεως σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους (πραγματογνώμονες, μηχανικούς, γιατρούς κλπ.), με πολυετή πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Εμπράγματο Δίκαιο - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Μέσω του οργανωμένου δικτύου των συνεργατών μας (αξιόπιστα μεσιτικά γραφεία, εκτιμητές, φοροτεχνικοί και συμβολαιογράφοι) παρέχουμε συμβουλή και
νομική υποστήριξη με σκοπό την κατά το δυνατόν επωφελέστερη τοποθέτηση χρημάτων και στην συνέχεια αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας.

Υποστηρίζουμε όλη τη διαδικασία από την έρευνα αγοράς, τις διαπραγματεύσεις και την αγοραπωλησία ακινήτων, μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείριση τους στην συνέχεια.

Διεκπεραιώνουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών εργασιών που αφορούν αστικές και εμπορικές μισθώσεις, πολεοδομικά ζητήματα, κάθε μορφής συμβάσεις έργου και εργολαβίας,
επίλυση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, Κτηματολόγιο κλπ. 

Φορολογική Εκπροσώπηση Κατοίκων Εξωτερικού

Παρέχουμε ενημέρωση, νομική συμπαράσταση, φορολογική παρακολούθηση και συμβουλή σε φορολογικές υποθέσεις.

Ο συνδυασμός νομικών και φοροτεχνικών γνώσεων (με τη βοήθεια και υποστήριξη εξειδικευμένων συνεργατών) μας δίνει το πλεονέκτημα της συνολικής και πληρέστερης κατανόησης και κατά συνέπεια, διευθέτησης των ζητημάτων.

Τα πεδία στα οποία δραστηριοποιούμαστε περιλαμβάνουν φορολογικό σχεδιασμό, διεθνείς φορολογικές συμβάσεις, αποφυγή διπλής φορολογίας, υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων,
εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών, εξωδικαστικό συμβιβασμό, φορολογικές προσφυγές και γενικότερα εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.
 

Κληρονομικό Δίκαιο

Η ρύθμιση των περιουσιακών θεμάτων και ο σχεδιασμός εκ των προτέρων της κληρονομικής διαδοχής αποσοβεί τριβές και αντιδικίες μεταξύ των συγκληρονόμων, καθώς και –δυνητικά- σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας (συμβολαιογράφους και φοροτεχνικούς) παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική συμβουλή και κάλυψη τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού, όσο και της υλοποίησης.
Διενεργούμε τις σχετικές διαδικασίες (δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου κλπ.) και με την εμπειρία που διαθέτουμε σε θέματα αλλοδαπότητας και το δίκτυο συνεργασίας μας με συμβολαιογράφους και δικηγόρους στο εξωτερικό εξασφαλίζουμε την παροχή έγκυρων νομικών συμβουλών και στοχευμένων οδηγιών σχετικά με κάθε κληρονομική υπόθεση, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων (κυρίως σε γερμανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες).

Ποινικό & Διοικητικό Δίκαιο

Στα πλαίσια υποθέσεων αστικού, εμπορικού και φορολογικού δικαίου που ήδη χειριζόμαστε και σε συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, υποστηρίζουμε τυχόν ποινικής ή διοικητικής φύσης παραμέτρους των υποθέσεων αυτών.

Εργατικό Δίκαιο

Συμβουλεύουμε και επιλύουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη μιας εργασιακής σχέσης
και παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις εργατικών διαφορών (αποζημίωση μετά από εργατικό ατύχημα, διεκδίκηση εργατικών αποδοχών, μισθών, επιδομάτων, αποζημίωση για παράνομη απόλυση, καταγγελία σύμβαση εργασίας κλπ.).

Ειδικευόμαστε στην παροχή νομικής συμβουλής σε επιχειρήσεις και εταιρείες σχετικά με την εργατική νομοθεσία και την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Παρέχουμε νομική συμβουλή σε περιπτώσεις ειδικών συμβάσεων (δανεισμού προσωπικού, απασχολήσεως εργαζομένων στο εξωτερικό κλπ.), καθώς και νομική συμπαράσταση και εκπροσώπηση επιχειρήσεων και εταιριών ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής. 

Οικογενειακό Δίκαιο

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η συναινετική διευθέτηση των ενδοοικογενειακών ζητημάτων και η προσπάθεια επίλυσης των διαφορών στο αρχικό τους στάδιο.

Συνεργαζόμαστε με ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους κλπ. για την εξεύρεση κατά περίπτωση της καλύτερης δυνατής λύσης. Τα ζητήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, όπως αρμόζει στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Εφόσον απαιτείται, η νομική υποστήριξη που παρέχουμε καλύπτει όλο το φάσμα των δικών, με κύριο στόχο την προστασία πρωτίστως των ανήλικων τέκνων και των περιουσιακών συμφερόντων των εντολέων μας.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια θέματα δικαστικής συμπαράστασης και κάθε είδους υπόθεση εκουσίας ή αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας.
cookie
Στην KS LAWYERS χρησιμοποιούμε Cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου εξασφαλίσουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων» ώστε να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή επιλογών»! Αναλυτικά μπορείς να βρείς την Πολιτική μας για τα cookies εδώ.
Αναγκαίο
Στατιστικά
Προώθησης
Προβολή λεπτομερειών
Δήλωση Cookie
Σχετικά
Αναγκαίο

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Στατιστικά

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, το site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη στο site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.