Απευθυνόμαστε τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες, της Ελλάδας και του εξωτερικού και παρέχουμε νομική υποστήριξη και συμβουλή στους τομείς του αστικού, εμπορικού και φορολογικού δικαίου.
 
Όντας πλαισιωμένοι από έμπειρη ομάδα ικανών συνεργατών (φοροτεχνικών, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, μηχανικών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών συμβούλων κλπ.) είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και άρτιες λύσεις σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.

Χειριζόμαστε υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας (κυρίως γερμανόφωνων και αγγλόφωνων χωρών) και παρέχουμε πλήρη νομική συμβουλή και κάλυψη σε εταιρίες και κατοίκους εξωτερικού.
 
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία της αλλοδαπής, συμβουλεύουμε και κατευθύνουμε εταιρίες και κατοίκους Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (κυρίως σε γερμανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες).

Δραστηριοποιούμαστε στη Θεσσαλονίκη από το έτος 1985, οικοδομώντας έκτοτε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας.

KARAMANIDIS

SERGIADIS