Anwaltskanzlei
Karamanidis - Sergiadis
& Mitarbeiter

Tsimiski 31, 546 24 Thessaloniki

Tel.     + 30 2310 252030

           + 30 2310 252040

Fax      +30 2310 252625

 

info@ks-lawyers.gr

Ihre Nachricht

KARAMANIDIS

SERGIADIS

© 2019 Karamanidis - Sergiadis

All rights reserved

info@ks-lawyers.gr

31 Tsimiski Street, Thessaloniki, 546 24  

Tel. + 30 2310 252030, +30 2310 252040
Fax +30 2310 252625