Δικηγορικό Γραφείο
Καραμανίδη – Σεργιάδη
&  Συνεργατών
Τσιμισκή 31, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624 
τηλ +30 2310 252030
                          252040
fax  +30 2310 252625
info@ks-lawyers.gr
Το μήνυμά σας

KARAMANIDIS

SERGIADIS

© 2019 Karamanidis - Sergiadis

All rights reserved

info@ks-lawyers.gr

31 Tsimiski Street, Thessaloniki, 546 24  

Tel. + 30 2310 252030, +30 2310 252040
Fax +30 2310 252625