Ο Γεώργιος Καραμανίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέγραψε διδακτορική διατριβή στο Albert-Ludwigs-Universität του Freiburg i. Br.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1985, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Deutscher Anwaltverein Ελλάδος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανόγλωσσων Νομικών Βόρειας Ελλάδας.

 

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το έτος 2014, καθώς και μέλος του ADRg, του ΕΟΔΙΔ και του τμήματος Διαμεσολάβησης ΟΔΔΕΕ.

 

Γλώσσες επικοινωνίας: ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά.

E-mail : karamanidis@ks-lawyers.gr

Ο Λάζαρος Σεργιάδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1957.
 

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης Paris I.


Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1983.
 

Γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.

E-mail : sergiadis@ks-lawyers.gr

Λάζαρος Σεργιάδης
Δικηγόρος
Γεώργιος Καραμανίδης
Δ. Ν., Δικηγόρος
Διαπ. Διαμεσολαβητής

KARAMANIDIS

SERGIADIS

© 2019 Karamanidis - Sergiadis

All rights reserved

info@ks-lawyers.gr

31 Tsimiski Street, Thessaloniki, 546 24  

Tel. + 30 2310 252030, +30 2310 252040
Fax +30 2310 252625